KDB Web API

Web API för Klassifikationsdatabaser administrerade av applikationen KDBAdmin.

Socialstyrelsen ska lansera en ny Kodverksserver (terminologitjänst) under 2021.

Socialstyrelsen genomförde ett försök att genom API:er tillhandahålla myndighetens hälsorelaterade klassifikationer och kodverk för nedladdning eller anrop.

KDB Web Api kommer att avvecklas under sommaren 2021 och ersättas med Socialstyrelsens kodverksserver (terminologitjänst). Vi vill med detta på sikt underlätta tillgången till myndighetens klassifikationer och kodverk för till exempel verksamhets- och journalsystemsleverantörer eller utvecklare av appar.

Tack för att ni hjälpte oss att testa våra API:er.

Dessa hälsorelaterade klassifikationer ingick i API-tjänsten:

  • Diagnoskoder (ICD-10-SE)
  • Åtgärdskoder (KKÅ)
  • Åtgärdskoder (KMÅ)
  • Funktionshinder/funktionstillstånd (ICF)
  • Socialtjänstens insatser och aktiviteter (KSI)

Då funktionaliteten är under avveckling kan den komma att ändras utan föregående kommunikation. Det innebär att Socialstyrelsen tillsvidare avråder från att göra direkta kopplingar mellan denna funktionalitet och verksamhetskritiska system.

Villkor för användning av API:er för kodverk

När du citerar eller på annat sätt vidareutnyttjar Socialstyrelsens hälsorelaterade klassifikationer ska du ange källa och version. Det är inte tillåtet att ändra eller på annat sätt förvanska informationen i klassifikationerna. Vi kan neka dig att använda API -tjänsten om du bryter mot villkoren, eller om du på annat sätt visar olämplighet vid användningen.

Kontakuppgifter