Klassifikation

Hanterar Klassifikationer.

APIBeskrivning
GET api/Klassifikation

Lista befintliga klassifikationer.

GET api/Klassifikation?namn={namn}

Visa detaljer för vald Klassifikation.

ExportXml

Hanterar export av version till Xmlformat

APIBeskrivning
GET api/ExportXml?klassifikation={klassifikation}&version={version}

Exportera Version som XML (ClaML).

ExportText

Hanterar elementet av typen Version (ClaMLVersion).

APIBeskrivning
GET api/ExportText?klassifikation={klassifikation}&version={version}

Exportera Version som Text.

Version

Hanterar elementet av typen Version (ClaMLVersion).

APIBeskrivning
GET api/Version?klassifikation={klassifikation}

Visa en lista på befintliga Versioner.

GET api/Version?klassifikation={klassifikation}&version={version}

Visa detaljer för vald Version.