GET api/ExportXml?klassifikation={klassifikation}&version={version}

Exportera Version som XML (ClaML).

Request Information

URI Parametrar

NamnBeskrivningTypÖvrig information
klassifikation

Namn på Klassifikationen.

string

Required

version

Namn på Versionen.

string

Required

Body Parametrar

None.

Response Information

Resursbeskrivning

HttpResponseMessage
NamnBeskrivningTypÖvrig information
Version

Version

None.

Content

HttpContent

None.

StatusCode

HttpStatusCode

None.

ReasonPhrase

string

None.

Headers

Samling av Object

None.

RequestMessage

HttpRequestMessage

None.

IsSuccessStatusCode

boolean

None.

Response Format

application/octet-stream

Sample:
"Xml Export file..."