GET api/Klassifikation?namn={namn}

Visa detaljer för vald Klassifikation.

Request Information

URI Parametrar

NamnBeskrivningTypÖvrig information
namn

Namn på Klassifikationen.

string

Required

Body Parametrar

None.

Response Information

Resursbeskrivning

Klassifikation
NamnBeskrivningTypÖvrig information
Id

integer

None.

Guid

globally unique identifier (Guid)

None.

Name

string

None.

CreatedDate

date

None.

CreatedBy

string

None.

ModifiedDate

date

None.

ModifiedBy

string

None.

IsDeleted

boolean

None.

MyElementType

integer

None.

ClaMLVersion

ClaMLVersion

None.

Description

string

None.

ClaMLVersionArray

Samling av ClaMLVersion

None.

TextExportSettingExists

boolean

None.

Response Format

application/json, text/json

Sample:
{
 "Id": 1,
 "Guid": "00000000-0000-0000-0000-000000000001",
 "Name": "Name1",
 "CreatedDate": "2021-11-27T00:00:00+01:00",
 "CreatedBy": "CreatedBy1",
 "ModifiedDate": "2021-11-27T00:00:00+01:00",
 "ModifiedBy": "ModifiedBy1",
 "IsDeleted": false,
 "MyElementType": 1,
 "Description": "Description1",
 "TextExportSettingExists": false
}

application/xml, text/xml

Sample:
<Klassifikation xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
 <Id>1</Id>
 <Guid>00000000-0000-0000-0000-000000000001</Guid>
 <Name>Name1</Name>
 <CreatedDate>2021-11-27T00:00:00+01:00</CreatedDate>
 <CreatedBy>CreatedBy1</CreatedBy>
 <ModifiedDate>2021-11-27T00:00:00+01:00</ModifiedDate>
 <ModifiedBy>ModifiedBy1</ModifiedBy>
 <IsDeleted>false</IsDeleted>
 <MyElementType>1</MyElementType>
 <Description>Description1</Description>
 <TextExportSettingExists>false</TextExportSettingExists>
</Klassifikation>